facebook Zgoda użytkownika - Data Recovery Software & Usługi
LC Tech Support Services

Zgoda użytkownika

UWAGA: Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed skorzystaniem z tej strony internetowej. Korzystanie z tej witryny oznacza, że ​​akceptujesz te warunki. Jeśli nie akceptujesz tych warunków (“WARUNKI”), nie korzystaj z tej strony.

Warunki korzystania: LC Technology International, Inc. (LCTI) upoważnia do przeglądania materiałów w tej witrynie internetowej (“Teren”) tylko dla twojego osobistego, użycie niekomercyjne, pod warunkiem zachowania wszelkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w oryginalnych materiałach na wszelkich kopiach materiałów. Nie możesz w żaden sposób modyfikować materiałów w tej Witrynie, powielać lub publicznie wyświetlać, wykonać, lub rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. Do celów niniejszych warunków, jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów w jakiejkolwiek innej witrynie sieci Web lub w środowisku sieci komputerowej do jakichkolwiek celów jest zabronione. Materiały na tej stronie są chronione prawem autorskim, a każde nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów na tej stronie może naruszać prawa autorskie, znak towarowy, i inne prawa. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków, Twoja autoryzacja do korzystania z tej strony wygasa automatycznie i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Korzystanie z oprogramowania: Jeśli pobierzesz oprogramowanie z tej witryny (“Oprogramowanie”), korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom licencyjnym zawartym w Umowie licencyjnej oprogramowania dołączonej do Oprogramowania lub z nim dostarczonej. Nie możesz pobierać ani instalować oprogramowania, dopóki nie przeczytasz i nie zaakceptujesz warunków umowy licencyjnej oprogramowania.

Prywatność: Zobacz nasze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uzyskać pełne ujawnienie prywatności.

Linki do innych stron internetowych: Linki do stron internetowych osób trzecich w tej Witrynie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz tę stronę. LCTI nie sprawdził wszystkich tych stron osób trzecich i nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za którąkolwiek z tych stron lub ich zawartość. A zatem, LCTI nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, lub dowolne informacje, oprogramowanie lub inne znalezione produkty lub materiały, lub wszelkie wyniki, które można uzyskać z ich użycia. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn stron trzecich połączonych z tą witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

Zrzeczenie się: Materiały i usługi oferowane na tej stronie są dostarczane “jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatność do określonego celu, lub brak naruszenia własności intelektualnej. LCTI ponadto nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów lub usług w tej Witrynie. LCTI może wprowadzać zmiany w materiałach i usługach w tej Witrynie, lub do produktów i cen w nich opisanych, w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Materiały i usługi na tej stronie mogą być nieaktualne, a LCTI nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów i usług w tej Witrynie. Informacje publikowane na tej stronie mogą odnosić się do produktów, programy lub usługi, które nie są dostępne w twoim kraju. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym LCTI, aby uzyskać informacje dotyczące produktów, programy i usługi, które mogą być dla Ciebie dostępne. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie.

Ograniczenie odpowiedzialności: W żadnym wypadku LCTI nie będzie, jego dostawcy, lub inne osoby trzecie wymienione na tej stronie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody (włącznie z, bez limitów, wynikające z utraconych zysków, utracone dane lub przerwy w działalności gospodarczej) wynikające z użytkowania, niemożność użycia, lub wyniki korzystania z tej strony, wszelkie strony internetowe powiązane z tą witryną, lub materiały, informacje lub usługi zawarte w takich witrynach, czy na podstawie gwarancji, kontrakt, czyn niedozwolony lub jakakolwiek inna teoria prawna oraz informacja o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli korzystasz z materiałów, informacje lub usługi z tej strony powodują konieczność serwisowania, naprawa lub korekta sprzętu lub danych, ponosisz wszystkie koszty z tym związane. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie.

Procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich:
Podejmowane są wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia, aby nie doszło do naruszenia, ale jeśli uważasz, że LCTI narusza Twoje prawa autorskie lub znak towarowy, natychmiast powiadom nas telefonicznie pod adresem (727) 449-0891 lub e-mail na adres Service@LC-Tech.com.

Wyznaczony agent do otrzymywania powiadomień o roszczeniach dotyczących naruszenia:
Thomas C.. Jennings III
Repka i Jennings P.A.
Czysta woda, FL

Numer telefonu wyznaczonego agenta:
(727) 441-4550

NAS. Ograniczone prawa rządu: Użytkownicy rządowi otrzymają nie więcej niż ograniczone prawa określone w FAR 52.227-19 (do) (1-2 ) (czerwiec 1987). Użytkownicy rządowi nie otrzymają żadnych większych ograniczonych praw określonych w FAR 52.227-14 (czerwiec 1987) lub DFAR 252.227-7015 (b) (2) (listopad 1995), zgodnie z wszelkimi danymi technicznymi na tej stronie.

Obowiązujące przepisy: Witryną zarządza LCTI ze swoich biur w Clearwater, Floryda USA. LCTI nie gwarantuje, że materiały lub usługi w tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tej witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to z własnej inicjatywy i odpowiadasz za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Floryda i zgodnie z nim powinny być interpretowane, USA, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad kolizji przepisów.

Generał: LCTI może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Od czasu do czasu należy odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z obowiązującymi wówczas warunkami, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione przez wyraźnie określone uwagi prawne lub warunki znajdujące się na poszczególnych stronach w tej Witrynie.

ODZYSKIWANIE DANYCH

Oprogramowanie & Usługi


Odzyskiwanie danych Oprogramowanie dla PC i Mac Data Recovery Services dla urządzenia cyfrowego